Život mezi sportovci

Jakmile se naučíte jezdit a budete mít svůj vlastní stroj, jemuž budete rozumět, stanete se členem malého, ale významného národa motocyklistického. Jsou motocyklisté, kteří se na svůj stroj dívají jen jako na služebníka, který jim rychle pomáhá překonávat vzdálenosti. Takových lhostejných motocyklistů je však málo.

Veliká většina z nich miluje svůj stroj. Je jim životním druhem, kamarádem. Pociťují „záchvěvy štěstí, když se někdo obdivuje jejich rychlé nebo virtuosní jízdě, jejich technickým znalostem nebo jejich ztepilé postavě ve svérázném úboru motocyklových sportovců“. Takoví motocyklisté se sdružují v kroužky, kluby a spolky, jsou na každém sportovním podniku. Jsou to nadšenci a v tomto svém nadšení jsou dokonale šťastni. Znamenají nejvýznačnější propagandu pro rozvoj motocyklismu, neboť jsou to oni, kdož zasvěcují začátečníky do tajů a krás motocyklového kumštu, budí v nich prudké touhy po stroji, které neznají překážek a jsou šiřiteli motocyklového sportu v nejčistší formě.

2016 rrr sportovci 1A potom je tu malá skupina ztřeštěnců. To jsou motocyklisté nebezpeční. Vyznačují se vychloubavostí, výstředním oblečením, lacinými efekty ve výrazech, cetkami na stroji, které znešvařují jeho čisté formy a hlavně pohrdáním pořádkem v dopravě. Řádí mezi nimi vážné nehody, smrtelné úrazy, soudy, pokuty, ale zdá se, že jsou nevyhubitelní. Poznáte je na dálku. Z výfukové trouby odstraní tlumící vložky, aby jejich stroj dělal pekelný hluk kulometné střelby. Nebo dokonce nahradí výfuk, který konstruktér určil jen pro jejich typ, vlastnoručně vyrobenou rourou, na konci trychtýřovitě rozšířenou. Výkon motoru tím nezvýší, ba naopak taková úprava znamená pokuty 100 Kč, ale přece jen ztřeštěnci tvrdošíjně setrvávají na svých výstřednostech. Stroj zastavují jen „elegantním“ podsmykem, řezají zatáčky po nesprávné straně, houkají, kde nemají a nehoukají, kde mají a jsou prostě postrachem. Na krku jim vlaje pestrobarevný šátek a jejich stroj je ověšen jako vánoční stromeček různými hledáčky, zpětnými zrcátky, stoplampami, fetiši, hodinkami a jinými zbytečnostmi, na jejich blatníku je pak křiklavou barvou namalován bojovný, většinou málo duchaplný nápis jako „dej bacha!“ a nad ním je namalována lebka se skříženými hnáty. Je ovšem zcela jasno, že slušný motocyklista se takovým ztřeštěncům vyhýbá.

Na štěstí skupiny výstředníků jsou malé. Ostatní motocyklisté jsou organisováni v klubech, které se starají o pořádání sportovních podniků, o zábavu svých členů a jejich další výchovu všelikými informacemi a přednáškami. Jezdí na společné klubovní výlety, při nichž je veselo. Klub stará se také o hospodářské výhody svých členů a získává pro ně různé slevy, zajišťuje levný nákup součástí a potřeb pro motocykl i motocyklistu. Motocyklisté, členové jednoho klubu, zvykají si na solidaritu, je mezi nimi čisté kamarádství a vzájemně si pomáhají. Každý motocyklista by měl býti členem některého klubu.

2016 rrr sportovci 2Ve většině států jsou motocyklisté organisováni v místních klubech, které jsou členy celostátní motocyklové organisace, jakési Národní motocyklové unie, jíž odvádějí daň z hlavy a které se stará o výhradní zájmy všech motocyklistů, jedná s úřady, bdí nad sportovními podniky a hájí motocyklisty jako útvar celostátní. Zatupuje je také v mezinárodním motocyklovém ústředí Federation International des Club Motocyclistes (FICM).

U nás jsou poměry jiné a potřebovaly by nápravy. Vrcholnou motocyklovou organisací je u nás Motosekce Autoklubu RČS, která je členem FICM. Není to však žádná národní motocyklová unie. Zabývá se z 90% pouze sportovními podniky a má tak nepatrný počet členů, že je to jen malý zlomek celkového počtu česko-slovenských motocyklistů. A při tom – což se zdá býti paradoxní – je mnoho z toho jejího mála členů motocyklistů bývalých, dnes automobilistů. Této motosekci neodvádí se daň z hlavy, motocyklové kluby nejsou jejími členy, má také málo prostředků a její hospodářství je závislé na organisaci automobilistů AKRČS.

Tato situace však neznemožňovala, aby se plně nerozvíjel život motocyklových klubů. Tyto kluby nyní likvidují. V době, kdy tato kniha vychází, odehrává se v organisačním životě motoristů revoluční přelom. Všichni budou organisováni v jednom autoklubu. Motocyklisté v něm budou mít jen zájmovou skupinu bez vlastní pravomoci. Bude škoda Motosekce, která přece jen plnila svůj sportovní úkol.

Naši motocyklisté potřebují organisátora, který by si uložil nesnadný úkol organisovati je v jednu mohutnou organisaci, která by skutečně hájila jejich vlastní zájmy. Doposud určité výhody motocyklistům na úřadech vymohly spíše továrny než organisace.

(Motocykl od A až do Z - svazek 4; A. Tůma)
Pro RRR nalezl David Prchal

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Další informace