Automobil udává spád našeho hospodářského vývoje.

Po ulicích celé Evropy pohybuje se dnes 25 tisíc automobilů Praga. Od roku 1925, kdy bylo dosaženo již přes 2000 kusů roční výroby, pracuje Praga téměř nepřetržitě ve třech směnách, a přesto jest stále velká část typů „Pragy“ jak osobních, tak nákladních vyprodána.

Vedle elegantní „Grandky“ a „Mignonky“ se zvláštní oblibě těší šestiválcová „Alfa“, vybavená všemi vymoženostmi moderní automobilní techniky. – Karoserie „Pragy“ svojí formou a luxusní výpravou řadí se důstojně k nejlepším karoseriím evropským i americkým.

„Praga“ jest v celé Evropě jednou z prvních automobilek, kde byly již před několika lety aplikovány a zavedeny americké metody plynulé výroby, které jsou dávno ve všech dílnách „Pragy“ všeobecně vžité a osvědčené. Tento systém výroby vyžaduje celou síť dobře zorganizovaných detailních i skupinových kontrolních stanic, které jedině zaručují solidnost a bezvadnou kvalitu výrobků a u „Pragy“ tak „příslovečnou spolehlivost“.

Počet všech zaměstnanců dostoupil u „Pragy“ dnes na 5000 dělníků a úředníků. V plné stavbě se nachází další rozšíření výrobních prostředků, jichž krytá pracovní plocha obnáší přes 3000 m2, kde bude nově zaměstnáno daleko přes 1000 dalších dělníků a kde bude dosaženo roční výroby přes deset tisíc automobilů.

Ruku v ruce se zvyšováním a zdokonalováním výroby jde u „Pragy“ i snižování cen automobilů. Vzhledem na svou kvalitu jsou také automobily „Praga“ dnes v celé Evropě jedny z nejlevnějších a není bez zajímavosti, že mimo naší republiku v Polsku, Rakousku, Uhrách, Rumunsku a pod. prodávají a také kupují za ceny značně vyšší než u nás.

2015-rrr-autosalon-1

U kolébky českosl. automobilismu.

2015-rrr-autosalon-2
Letošní dvacátý první pražský autosalon je ve znamení velikých návštěv, protože výstava poskytuje řadu překvapení a budí velikou pozornost široké veřejnosti. Ukazuje, jakou etapu jsme vykonali v krátké době od jednoduchých začátků. R. 1815 produkoval se na Žofíně a v Královské oboře na parní lodi Josef Božek, mechanik a konstruktér pražské polytechniky. Jeho parní vůz je pradědečkem dnešních sentinelů. Avšak ani ve výrobě vozů se spalovacími motory nezůstaly Čechy pozadu a strojírny „Mörky – Bromovský a Schulz“ v Adamově začaly vyráběti první vozy. Společně s kopřivnickou vozovkou vypravily první vůz „President“, který je dnes ve vídeňském museu. Druhý exemplář, postavený r. 1889, odpočívá v Technickém museu v Praze. Jak vidíme na hořením obrázku, je to vlastně kočár s namotnovaným motorem pod vozem. Měl řetězový převod, řídítka jako u velocipedu. Myšlenka ve staré formě podrobila si hmotu i formu – zvolna se propracovávala k dnešním elegantním vozům. Kopřivnická ovšem pokračovala, později místo Marcusových motorů užila Benzových. Z těchto výrobků je vůz v technickém museu, který byl více jak dvacet let v užívání. Věru úctyhodný věk auta! První závodní auto postavila kopřivnická továrna r. 1899. Dnes je tento vůz majetkem libereckého průmyslníka Theodora Liebiga, který na něm vykonal několik závodních jízd v Alpách i na kruhové dráze automobilové v Německu. A šofér tohoto vozu, který podnes koná svoje povolání, jezdil bez šoférské zkoušky i bez diplomu a za více nežli čtvrt století svých jízd neměl jediné srážky!

Jd.

2015-rrr-autosalon-3

(Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1929, číslo 44, strana 19)

Pro RRR připravil David Prchal

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Další informace