Ing. Pavel Jaray a jeho aerodynamické patenty

Redakce považuje otázku Jarayových patentů za eminentně důležitou a proto přináší tento zajímavý článek svého odborného spolupracovníka J. B. Procházky:

Číst dál...

Automobil udává spád našeho hospodářského vývoje.

Po ulicích celé Evropy pohybuje se dnes 25 tisíc automobilů Praga. Od roku 1925, kdy bylo dosaženo již přes 2000 kusů roční výroby, pracuje Praga téměř nepřetržitě ve třech směnách, a přesto jest stále velká část typů „Pragy“ jak osobních, tak nákladních vyprodána.

Číst dál...

Z pražské výstavy technických pomůcek pro maloživnostníky

Průmyslový palác, nejkrásnější a dosud zachovaná budova bývalé výstavy jubilejní hostí v síních svých tyto dny novou výstavu ovšem druhu menšího a jednostranného, než byla naše nezapomenutelná výstava jubilejní v r. 1891. Vystaveny jsou tam vzory technických pomůcek pro maloprůmyslníky a maloživnostníky naše.

Číst dál...

Nejpalčivější otázka automobilismu

Bylo to již všeobecně mnohokráte přetřásáno, není to tudíž nic nového; však přece nutno se v počátku zmíniti o tak kardinální věci. Jest to otázka benzinu jako hnací látky motorové a jest pro budoucnost automobilismu skoro rozhodující. Od dlouhé doby již tvoří otázka tato největší starosti konstruktérům i všem automobilistům.

Číst dál...

XXIII. Pražským autosalonem

Letošní podzimní autosalon v Praze byl jménem pana presidenta zahájen ministrem inž. J. Dostálkem, který v svém proslovu mimo jiné řekl: „Automobil musí se státi výhodným pomocníkem širokých vrstev v jejich denním povolání. Vítám proto snahu našich továren vytvořiti menší a při tom výkonnější vozy, které by svou cenou umožnily co největší rozšíření tohoto dopravního prostředku.

Číst dál...

Další informace