V ten tichý kraj

Že existuje motoristická literatura, to je obecně známé. Většinou jde o technickou literaturu či literaturu faktu. Najdeme určitě také klasickou prózu, možná i dětské říkanky a pohádky. Ale že se objeví i motoristická báseň mne trochu překvapilo. Přiznávám ovšem, že se považuji spíše za technika, než za humanistu sledujícího kulturní trendy v literatuře,  a tak mi nějaké vrcholné dílo mohlo uniknout.

2015 v ten tichy kraj
Představuji si, že autor básně pan M.Kurt, zakoupil svůj stroj na podzim a den poté zapadla jeho rodná víska sněhem. Několik měsíců tak chodil čichat vůni benzinu do stodoly a odháněl slepice. A pak, v ten šťastný jarní den, po první vyjížďce, z něho dojetím vytryskly následující verše ...

V ten tichý kraj

M. Kurt

V ten tichý kraj, kdy slunko sotva vstalo
a nad ornici skřivan píseň pěl,
v mladinké zeleni se všechno smálo,
vzduch v párách modravých se kolem chvěl,

v tu tichou dál a alejemi květů
my vyjeli jsme slavně k Horám mým,
a rovina jen míhala se v letu,
jak hřměli jsme tím krajem zeleným …

Hle, u vody čáp v nahnutí nad hrází
a, filosof, zří klidně na náš spěch,
u lesa laně dívají se z mlází
a potom tiše lehají si v mech …

mihem dál — tam Hory už nám kynou
a do vrchu se mírní stroje chvat,
nad širé ráztoky se cesty vinou
a v lese echo slyším zaznívat …

Hle, u cíle — a v duši ještě zvoní
hlas stroje kovový a jeho šum,
však hlava k drahým v pocelu se kloní
a vzpomínkou pak spřádá roje dům …

Ó, kouzlo rychlosti a svobody a síly,
jež letem závratným nás jímáš tak,
bud' pozdraveno za nádhernou chvíli,
kdy dálkou neseš nás, jak vzduchem pták ...

Časopis České auto, ročník I., číslo 1, vydáno 15.3.1913

Pro RRR nalezl Martin Jiřiště

Další informace