Z denního tisku 4.12.1938

Dvě opožděná hlášení.

Krádež psacích strojů a krádež motocyklu.

Na bezpečnostním oddělení včera hlásili, že u firmy Gibián v Praze II., byl v dubnu t. r. ukraden počítací stroj Sund Strand č. 29.005, dále v říjnu t. r. byly ukradeny ještě dva počítací stroje č. 228.794. a č. 241.384.

Později byl odcizen psací stroj Corona S, č. 108.066 a psací stroj Mercedes č. 166.849. Celková škoda je 17 tisíc Kč. Věc vyšetřují detektivové bezpečnostního oddělení.

Dne 21. listopadu t. r. odcizil dosud neznámý pachatel firmě Josef Nikl, Smíchov, Nádražní třída, z garáže motocykl typu Indian Skaut Cag, 4076, rejstříkové značky P-4656 v ceně 7000 Kč Jde o dvě opožděné hlášení, která se pozorně vyšetřují, aby se zjistilo, jak krádeže byly provedeny a především kým. uh.

2014-rrr-1938-inzerat

Židé v Německu nesmějí řídit motorová vozidla.

Z B e r l í n a. (Reuter.) Vyhláškou policejního presidenta Himmlera bylo zakázáno židům německé státní příslušnosti říditi motorová vozidla všeho druhu.

Přerazítkování vůdčích listů.

Říšskoněmecké úřady nařídily všem majitelům vůdčích listů pro motorová vozidla, aby je předložili na městských úřadech. Vůdčí listy vyhotovené pouze v jazyce českém budou přerazítkovány barevným nápisem „Tschechischer Führerschein“ Toto přetištění neznamená však ještě úřední schválení těchto vůdčích listů.

2014-rrr-1938-bata

Pro RRR vybral David

Další informace